Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Năng Tường 

Địa chỉ: 239 Hai Bà Trưng, Thị Trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh

Hotline: 0942.478.688

Gmail: nangtuongbn@gmail.com

Website: xecaunangtuong.com

Chỉ đường